Przed rozpoczęciem kształcenia w Technikum Kolejowym należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku. Szkoła kieruje Kandydata na badania, wystawia skierowanie oraz umawia termin.

Badania wykonujemy w Kolejowej Medycynie Pracy w Katowicach:

ul. Zawiszy Czarnego 7A,
40-073 Katowice (Osiedle Tysiąclecia)

Uczeń powinien zabrać ze sobą legitymacje lub dowód osobisty oraz skierowanie. Osoby niepełnoletnie muszą przyjść na badania z Opiekunem.