1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.
  Nabór do szkoły odbywa się poprzez system elektronicznej rekrutacji Vulcan. Po założeniu konta i uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wnioski muszą być w obu przypadkach podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata – podpisem tradycyjnym lub elektronicznym poprzez profil zaufany. Przyjmujemy również tradycyjne wnioski papierowe (wzór do pobrania). W pierwszej turze naboru wnioski należy złożyć jedynie do szkoły pierwszego wyboru.
 2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Kserokopia wyników egzaminu ósmoklasisty.
  Kserokopie obu dokumentów w pierwszym etapie rekrutacji składa się jedynie do szkoły pierwszego wyboru.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.
  Szkoła wydaje skierowania w sekretariacie szkoły i umawia termin badań. Więcej o badaniach w zakładce: Wymagane badania.
 5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 6. Oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty.
  Złożenie oryginałów obu dokumentów jest jednoznaczne z wyrażeniem woli podjęcia nauki w danej szkole.
 7. Zdjęcia legitymacyjne.
  – 2 zdjęcia legitymacyjne – niezbędne do wyrobienia legitymacji w formie papierowej.
  – zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej (obowiązkowe) – niezbędne do wyrobienia legitymacji w formie elektronicznej.
  Wymogi do zdjęć znajdą Państwo >tutaj<

  W razie pytań i wątpliwości chętnie pomożemy na miejscu.
  Prosimy, aby przed każdą wizytą w szkole zadzwonić na numer 32/322-00-99.