Kapitan Jan Rybczyński pochodził z Krakowa. Urodził się w roku 1899. Kiedy 2 września 1939 zginął w Tychach na Żwakowie, miał 40 lat.

Kapitan Jan Rybczyński był dowódcą pociągu pancernego „Groźny”. Pociąg ten w chwili wybuchu II wojny światowej miał 20 lat. Został bowiem zbudowany w styczniu 1919 roku w warszawskich warsztatach kolejowych. Od 1928 był na składzie 2 Dywizjonu Pociągów Pancernych w Niepołomicach. Wojna zastała go na stacji Krzeszowice, gdzie stacjonował od maja 1939.

Od 1 września kursował na linii Wyry–Tychy–Kobiór, gdzie trwała słynna bitwa wyrska, jedna z największych na terenie obecnego województwa śląskiego. Ewakuował rannych i ostrzeliwał pozycje wroga. Kilkakrotnie doprowadził do cofnięcia się oddziałów z lasu wyrsko-żwakowskiego.

Sam był kilkakrotnie bombardowany, ale bomby nigdy go nie trafiły. 2 września około godz. 17-18, podczas patrolu na tankietce TK, w okolicy stacji Żwaków, zginął jego dowódca, kpt. Jan Rybczyński. 3 września „Groźny” otrzymał rozkaz opuszczenia Tychów.

Tablica poświęcona dowódcy pociągu pancernego została odsłonięta w Tychach na dworcu PKP 10 września 2012 r.

Więcej informacji o naszym patronie można znaleźć na poniższych stronach internetowych: