Technikum Kolejowe w Tychach zaprasza młodzież z Ukrainy – Wasi koledzy już tutaj są!

Możecie zdobyć świetny zawód: 
> technik transportu kolejowego <
> technik budownictwa kolejowego <
> technik automatyk sterowania ruchem kolejowym <
> technik elektroenergetyk transportu szynowego <


Podczas wakacji i po ukończeniu szkoły czeka na Was atrakcyjna praca.

Znajdziecie nas:

> szkoly-kolejowe.pl <

>telefon: 32 322 00 99 <

>email: szkola@edukacja.tychy.pl <

> Al. Niepodległości 32, 43-100 Tychy <

Kategorie: Brak kategorii