KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Proszę o przyjęcie mnie do Niepublicznego Technikum Kolejowego w Tychach na kierunek kształcenia:

Gdyby nie było naboru na wybrany przeze mnie kierunek, jako rezerwowy wybieram:

1. Imię (imiona) i nazwisko:

2. Data urodzenia:

3. PESEL:

4. Dane kontaktowe kandydata:

5. Adres zamieszkania:

6. Imiona i nazwiska rodziców:

7. Dane kontaktowe rodziców:

8. Szkoła (gimnazjum, które ukończył kandydat lub szkoła ponadgimnazjalna, do której uczęszcza, a z której chciał by się przenieść):

OŚWIADCZENIE
Działając na podstawie art.23 ust.1 oraz 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oświadczam, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Niepubliczne Technikum Kolejowe Szkoły Kolejowe w Tychach
2. Swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla celów związanych z rekrutacją i realizacją procesu dydaktycznego.

Akceptuję oświadczenie

 
 
 
32 322 00 99
 
szkola@edukacja.tychy.pl
 
www.szkoly-kolejowe.pl
 
Technikum Kolejowe w Tychach
 
43-100 Tychy
 
Al. Niepodległości 32